Tuleviku ühiskond

Selle projekti peamine eesmärk on kasvatada tuleviku ühiskonna kodanikuid. 

Projekti “Tuleviku ühiskonna kodanikud” eesmärk on pakkuda 5.-8. klassi õpilastele praktilist õpikogemust ja juhendamist nii et saaks kasvatada tuleviku ühiskonna kodanikuid. Projekti keskmes on mitmed tegevused, mis hõlmavad juhendatud õppimist, mentorvestlusi ja huviringi tegevusi.

Juhendatud õppimine toimub meie asutuse õperuumis, kus igale õpilasele on määratud mentor. Mentor aitab õpilastel määratleda õpiväljundeid ja toetab neid nende eesmärkide saavutamisel. See võimaldab õpilastel saada sügavamat arusaamist rohelise tehnoloogia ja digitaalsete lahenduste kohta ning arendada praktilisi oskusi nendel aladel.

Mentorvestlused toimuvad regulaarselt, kus igale õpilasele on määratud isiklik mentor. Mentor jälgib õpilase arengut erinevates eluvaldkondades nagu koduelu, õppimine, suhted ja voorused. See individuaalne lähenemine võimaldab meil toetada õpilaste holistilist arengut ja anda neile vajalikku tuge nende isiklikus kasvus.

Huviringi tegevused on kohandatud vastavalt õpilaste vanusele ja huvidele. Esimesele grupile pakume programmeerimisringi, kus õpilased saavad õppida algtõdesid koodi kirjutamisest ja arendada oma digitaalseid oskusi. Teisele grupile pakume droonide ehitamise, parandamise ja lennutamise võimalusi, mis annavad õpilastele praktilise kogemuse rohelise tehnoloogia valdkonnas.

Juhendatud õppimine

Juhendatud õppimine tähendab, et õpilased tulevad meie asutuse õperuumidesse õppima,  kus on juhendaja kes jälgib nende kodutööde tegemist ja aitab lahendada muresid. Juhendaja aitab õpilastel määratleda õpiväljundeid ja toetab neid nende eesmärkide saavutamisel. Seda tehakse õppimise kaartide abil milles iga õpilane peab kirjutama õppimise aja alguses, mis on tema kodutööd, järjestades neid tähtaja ja mahukuse järgi. Nii et juhendaja saab ka kontrollida tunni lõpus kas iga õpilase sai oma kodutöid tehtud. 

Juhendatud õppimine tähendab ka, et meie asutuses toimuvad mõned õppimise erinevate metoodikate ja tehnikate seminarid, mis on suunatud iga vanuse grupile. 

Mentori vestlused

Mentori vestlused on mõeldud õpilase iseloomu kasvatuse kaasamiseks praktiliselt viisil. Vestluse jaoks antakse õpilase juhendit erinevate küsimustega millega rääkiga selle nädala teemast. Iga õpilase räägib oma mentoriga ideaalselt kord iga kahe nädala tagant. Vestluse lõpuks antakse õpilasele valida ühte neljast kaardist, kohandatud iga vanuse grupile, milles on 4 erinevad teemad: kodu, õppimine, suhted ja voorused. Siis õpilane peab endale määrama selle nädala eesmärgi oma valitud kaardi järgi ning saab selle arengu jälgida järgmises mentori vestluses.

Meie asutuses on juhtkonna liikmed ja vabatahtlikud, kes on aastatel korraldanud tegevused noortele ja kes on pädevad mentori vestlused läbi viima kuna on õpetajad mitme aastaste kogemusega (mõned on ka olnud pikalt klassijuhatajad oma koolis) ning lisaks, nad on ka läbi viinud erinevad iseloomu kasvatuse kui ka seotud koolitused (filosoofias ja psühholoogias); ning pidevalt täiendavad oma teadmisi. 

Huviringid

Vanuse järgi on kaks erinevad huviringid:

Programmeerimisring (5. – 6. klassi õpilased)

Alguses lapsed programmeerivad MIT-is arendatud Scratch-keele abil, mis põhineb omamoodi ehitusplokkidel, mis teeb esimesed sammud programmeerimisloogikaga tutvumisel lihtsamaks: tingimused, muutujad, tsüklid…

Projektid, mis valmistatakse programmeerimisringis, on arenenud Raspberry Pi Foundation’i pool ja saab leida siit: https://codeclub.org/en/ 

Need on juba hästi läbi mõeldud ja kohandatud lastele nii, et oleks lihtne aru saada ning jälgida. Ringi mõtte on ka see, et ükskord nad on saanud tuttavaks programmeerimisega siis nad peavad hakkama pakkuma enda välja mõeldud projekti mille juhendajad aitavad ellu viia.

Programmeerimisringi juhendajad (2) on reaal haru gümnasistid kellel on juba hea programmeerimise kogemus ja alus. Nende valmistamiseks viiakse läbi erinevad koolitused. 

Huviringi läbiviimiseks on vaja 7 arvutit kuna on mõeldud, et lapsed teevad tööd grupides (kuni 3 inimest). 

Drooni ehitamisring

Drooni huviring on põnev ja praktiline programm, kus õpilased saavad süveneda droonitehnoloogia maailma. Huviringi käigus õpivad nad droonide ehitamist, parandamist ja lennutamist. Alguses tutvustatakse neile droonitehnoloogia põhitõdesid ja komponente ning seejärel saavad nad käed külge panna droonide ehitamisele. Juhendajad abistavad neid droonide monteerimisel ja õpetavad droonide ohutut kasutamist. Lisaks saavad õpilased õppida droonide hooldamist ja parandamist, arendades praktilisi oskusi ja teadmisi droonitehnoloogia valdkonnas. Huviringi lõpus saavad nad oma ehitatud droone lennutada, kusjuures juhendajad tagavad ohutu lennutamise keskkonnas. Drooni huviring mitte ainult ei tutvusta õpilasi kaasaegse tehnoloogia maailmaga, vaid innustab neid ka loovaks mõtlemiseks ja probleemide lahendamiseks.

Drooni tegevus juhendavad reaal haru gümnasist ja pädev reaal ainete õpetaja kellel on ka inseneeria kõrgharidus.

Huviringi läbiviimiseks on vaja 7 droonide materjalide komplektid kuna on mõeldud, et lapsed teevad tööd gruppides (kuni 3 inimest). 

Päeva kava

Algus kell on veel määramata, aga paneme siia võimalik kõige hilisemat aega:

16:30 Lühike loeng mentorvestluse teema kohta (vähem kui 15’), mis kord iga 2 nädalat.

16:30 Juhendatud õppimine (mentor vestlused käivad paralleelselt)

17:30 puhkuse paus ja suupiste

18:00 Huviring

19:00 Lõpp