Eesti noorteühendus Alfa Klubi toetab lapsevanemaid nende püüdlustes kasvatada oma lapsi inimlikkuse põhimõtetest lähtuvalt, vaimselt ja kultuuriliselt. Alfa Klubi uksed on avatud 10 kuni 18-aastasele, mistahes rahvusliku ja usulise kuuluvuse või taustaga poistele.

Üheks oluliseks eesmärgiks Alfa Klubis on koolinoorte igapäevaste õpivõimaluste parendamine ning igakülgse abi osutamine õpingutes.

Klubi pakub poistele võimalust enda isiksuse arendamiseks erinevate tegevuste kaudu ning leida seeläbi endale uusi sõpru. Koos meeldiva seltskonnaga arendatakse mõtlemisvõimet ja tugevdatakse inimvoorusi kui terve eluviisi alust. Valida on erinevate huvitavate tegevuste vahel nagu sport, muusika (klaver, kitarr, elektrikitarr, trummid, bändi tegemine) keeled, ekskursioonid, nädalalõpu- ja ka pikemaajalised laagrid jne.

Seega on noorte puhul tähelepanu suunatud ühest küljest vaba aja loomingulisele ning arendavale kasutamisele, teisest küljest aga heade õpiharjumuste kujundamisele.

Tähtsat osa Alfa Klubi tegevuses etendavad ka liikmete lapsevanemad. Eesmärgiga lähendada lapsi ja lapsevanemaid, toimuvad ühised spordivõistlused (“isad ja pojad”), perekondlikud keeglimängud, koosolekud ja erinevad väljasõidud.

Lastekaitse ja tööohutusega seotud küsimustes palume pöörduda Alfa Klubi lastekaitse eest vastutava isiku poole: Josemaria Camean +372 5621 1358