GREENPOWER projekti eesmärgiks on toetada STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) tehnoloogiate laiemat kasutamist klassiruumis.

Elektrikardi ehitamisel on põimitud matemaatika, füüsika ning ka kunst.

On võimalik osaleda ka rahvusvahelistel võistlustel!

Huviring toimub :

T-N kl 18-20


Viimastel aastatel on nõudlus kvalifitseeritud STEAM-i spetsialistide järele kasvanud. Rahvusvahelisel tasandil rakendatakse neid pädevusi koolides üha enam, kohandades haridust 21. sajandi uute vajadustega.

See on uus õppemudel, mis põhineb nende viie eriala õpetamisel mitte eraldi teadmiste valdkondadena, vaid integreeritult, interdistsiplinaarse ja rakendatud lähenemisviisiga.

STEAM-haridus võimaldab õpilastel arendada innovatsiooniga seotud oskusi ja pädevusi, hoolimata sellest, kas nad kavatsevad pühenduda teaduslik-tehnilisele erialale.

Üks suurtes linnades eksisteerivatest suurtest keskkonnaprobleemidest on autode fossiilkütuste põlemisel tekkiv reostus.

Noorte teadlikkuse tõstmine sellest murettekitavast probleemist ja ökoloogiliste elektrisõidukite alternatiivsest kasutamisest linnades kui võimalik lahendus on ettepanek, mille Gaztelueta kooli õpilased ja õpetajad soovivad teha pedagoogiliselt uuenduslikult.

Selle põneva projekti eesmärk on sisendada õpilastele väga atraktiivsel viisil pühendumust keskkonnale, ehitades kümme saastamata elektriautot, mis on valmistatud võimalikult suures ulatuses ringlussevõetud või biolagunevatest materjalidest.

Haridusvaldkonna ja ärimaailma vaheline seos paneb õpilasi reaalses kontekstis arendama põhilisi oskusi oma ametialase tuleviku jaoks.

Õpilased peavad oma projekti realiseerimiseks otsima vajalikke sponsoreid ja ressursse, millega nad töötavad lisaks äriplaani koostamisele, mida nad peavad koostama ja sponsoritele selgitama ning mida nad kaitsevad ka inglise keeles, et töötada ka suhtlemis- ja müügioskustes.

Nad õpivad juhtima, planeerima ja korraldama meeskonnatööd tõhusalt ja tulemuslikult läbi reaalsete väljakutsete, mis täiendavad teadusliku ja tehnoloogilise sisu õppimist lahkneva mõtlemise ja suurenenud loovuse arendamisega motiveerivas keskkonnas.